Λεξιλόγια Μουσείου Χανίων / AVMap GIS Α.Ε.

URI
http://mouseio.avmap.gr/vocab/vocab/
Language
el
Contact mail
support@avmap.gr
Ημερομηνία δημιουργίας
25/09/2014
Last change date
30/09/2014
Keywords
Language type
Ελεγχόμενα λεξιλόγια
Scope
όροι
7540
Relations between terms
Non preferred terms
Περιγραφή
55
API
http://mouseio.avmap.gr/vocab/vocab/services.php