Ύστερη εποχή του Χαλκού

  1. Αρχική
  2. Χρονολογικές περίοδοι
  3. Ύστερη εποχή του Χαλκού
Περιγραφή
1600-1100 π.Χ.
Ύστερη εποχή του Χαλκού
αποδεκτός όρος: 30-Σεπ-2014