Τελική Νεολιθική εποχή

  1. Αρχική
  2. Χρονολογικές περίοδοι
  3. Τελική Νεολιθική εποχή
Περιγραφή
4500-3200/3000 π.Χ.
Τελική Νεολιθική εποχή
αποδεκτός όρος: 30-Σεπ-2014