Πρωτομινωική εποχή ΙΙΙ

  1. Αρχική
  2. Χρονολογικές περίοδοι
  3. Πρωτομινωική εποχή ΙΙΙ
Περιγραφή
2300-2100/2000 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή ΙΙΙ
αποδεκτός όρος: 30-Σεπ-2014