Πρωτομινωική εποχή Ι

  1. Αρχική
  2. Χρονολογικές περίοδοι
  3. Πρωτομινωική εποχή Ι
Περιγραφή
3200/3000-2600 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή Ι
αποδεκτός όρος: 30-Σεπ-2014