Πρωτομινωική εποχή

  1. Αρχική
  2. Χρονολογικές περίοδοι
  3. Πρωτομινωική εποχή
Περιγραφή
3200/3000-2000 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή
αποδεκτός όρος: 30-Σεπ-2014