Γεωμετρική εποχή

  1. Αρχική
  2. Χρονολογικές περίοδοι
  3. Γεωμετρική εποχή
Περιγραφή
1050/1025-700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή
αποδεκτός όρος: 30-Σεπ-2014